ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ DÒNG SKILLED WORKERS Ở MANITOBA


du-hoc-canada-dinh-cu-dien-tay-nghe-24-01-2017

Những người có tay nghề ở Manitoba:

Việc đang làm việc tại Manitoba là một phương tiện cho người lao động có tay nghề để chứng minh họ có kết nối với yêu cầu của Manitoba đối với những người nộp đơn theo diện MPNP .

Việc đang có công việc tại Manitoba đang diễn ra có nghĩa là một công ty Manitoba đã cung cấp cho bạn một công việc dài hạn, toàn thời gian sau khi bạn đã hoàn thành công việc toàn thời gian ít nhất là 6 tháng cho công ty đó với tư cách công nhân nước ngoài tạm thời hoặc sinh viên quốc tế làm việc sau đại học.

Không giống như các kết nối khác đến Manitoba trong MPNP, người lao động có tay nghề ở Manitoba không phải trải qua việc đánh giá theo điểm.

 

Thế nào là việc làm có đủ tiêu chuẩn:

Nhà tuyển dụng của bạn phải được thành lập hoặc đăng ký bởi hoặc theo cơ chế của cơ quan lập pháp của tỉnh hoặc Quốc hội Canada và hoạt động như một doanh nghiệp có năng lực sản xuất, nhà máy hoặc địa điểm kinh doanh đã được thiết lập tại Manitoba.

Nhà tuyển dụng của bạn phải chứng tỏ với MPNP rằng họ là một doanh nghiệp được thành lập với khả năng cung cấp cho bạn công việc toàn thời gian và dài hạn tại Manitoba.

Bất kỳ giai đoạn tự làm chủ, lao động trái phép, hoặc thời gian làm việc trong thời gian bạn tham gia vào học tập toàn thời gian (ví dụ: kinh nghiệm làm việc thu được trên giấy phép hợp tác) sẽ không được tính khi tính toán thời gian làm việc có kinh nghiệm trong Manitoba.

Các cá nhân tự kinh doanh, chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu và cá nhân cung cấp dịch vụ là nhà thầu độc lập cho doanh nghiệp hỗ trợ hồ sơ của họ không đủ điều kiện để áp dụng theo diện này với tư cách như là lao động có tay nghề ở Manitoba và bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào tại Manitoba thu được bằng những năng lực đó sẽ không được xem xét khi tính toán thời kỳ làm việc đủ điều kiện cho chương trình đề cử của tỉnh.

Chú thích:

MPNP sẽ chỉ cấp giấy hỗ trợ xin giấy phép làm việc cho bạn nếu có mối liên hệ giữa nhân viên và nhân viên.

 

Yêu cầu đối với sinh viên quốc tế từ các tỉnh khác:

Nếu bạn đã tốt nghiệp chương trình sau trung học ở một tỉnh khác của Canada và muốn nộp đơn vào MPNP theo diện Lao động có tay nghề thuộc thể loại này vì bạn đã có sẵn lời mời công việc tại Manitoba, xin lưu ý rằng để đủ điều kiện, trước hết bạn phải làm việc cho mà người thuê Manitoba trong ít nhất 1 năm.

 

Lao động nước ngoài tạm thời:

Yêu cầu tài liệu bắt buộc: Trong hệ thống MPNP Online, bạn phải tải lên bản sao của giấy phép lao động hợp lệ của bạn và từ chủ nhân Manitoba của bạn, bằng văn bản xác nhận rằng bạn đã làm việc toàn thời gian ít nhất 6 tháng liên tục, cũng như thư mời làm việc của bạn, xác định mức lương/ tiền lương và chi tiết về vị trí, ký tên và trên đầu đề của công ty, cùng với tất cả các tài liệu khác được mô tả trên trang tài liệu.

 

Điều kiện:

– Việc cung cấp việc làm dài hạn phải từ cùng một chủ nhân mà bạn đã làm việc toàn thời gian trong khoảng thời gian yêu cầu.

– Bạn phải có đủ tiêu chuẩn cho các vị trí bao gồm đào tạo/ giáo dục và bất kỳ giấy phép yêu cầu hoặc chứng nhận.

– Bạn phải có khả năng tiếng Anh sẵn sàng làm việc; cụ thể bạn phải chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để hoàn thành nhiệm vụ của bản mô tả công việc của bạn.

– Kết nối của bạn với Manitoba thông qua việc làm việc phải mạnh mẽ hơn mối quan hệ bạn có thể có đến một tỉnh khác.

– Bạn phải trình bày trong Kế hoạch của bạn và dự định sống, làm việc và thiết lập công việc và cuộc sống gia đình của bạn ở Manitoba như một thường trú nhân.

Chú thích:

Xin lưu ý rằng những người được miễn xin giấy phép làm việc tại Manitoba (ví dụ: Các Bộ trưởng Tôn giáo) không đủ điều kiện để nộp đơn vào MPNP theo loại này.

Việc làm là một phần của chương trình vừa học vừa làm việc là không đủ điều kiện.

Người lao động có kỹ năng áp dụng trên cơ sở việc làm liên tục ở Manitoba vẫn phải cung cấp tài liệu minh chứng về các quỹ thanh toán với tên của họ. Tuy nhiên, MPNP sẽ xem xét thu nhập hiện tại của bạn, vì vậy bạn không nhất thiết phải yêu cầu có $10,000 trong quỹ ổn định cuộc sống.

 

Sinh viên Quốc tế tốt nghiệp:

Chỉ những sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục sau trung học Manitoba mới được xem xét. Bạn có đủ điều kiện nếu nhà tuyển dụng Manitoba của bạn cung cấp cho bạn một công việc dài hạn sau ít nhất 6 tháng làm việc toàn thời gian liên tục trên giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp hợp lệ.

Yêu cầu về tài liệu bắt buộc: Trong hệ thống MPNP Online, bạn phải tải lên bản sao: giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp hợp lệ; xác nhận từ người sử dụng lao động của bạn tối thiểu sáu tháng liên tục làm việc toàn thời gian; thư xin việc của bạn, xác định mức lương/ tiền lương và chi tiết về vị trí, trên đầu đề của công ty và được chủ nhân của bạn ký, cũng như giáo dục và tất cả các tài liệu khác được mô tả trên trang: tài liệu.

 

Điều kiện:

– Bạn tham gia một chương trình giáo dục hoặc đào tạo có thẩm quyền tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở bang Manitoba, hoặc đã đăng ký công khai. (Các chương trình ngôn ngữ được loại trừ)

– Chương trình học tập/ nghề nghiệp của bạn là toàn thời gian và ít nhất một năm học.

– Bạn đã hoàn thành thành công chương trình của bạn và đã được trao bằng tốt nghiệp, bằng cấp hoặc giấy chứng nhận.

 


 

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Skype: trinhthanhhue

Lịch hội thảo

Thứ 3
03/10
Chính phủ Canada tổ chức hội thảo “Lên kế hoạch cho Canada” tại Tp.HCM
5.00pm – 7.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ 4
28/06
Hội Thảo Trực Tuyến: Định Cư Đầu Tư Canada – Tỉnh PEI
08:30pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ bảy
18/3
Chuỗi Hội Thảo Định Cư Canada Tháng 3/2017
2.00pm – 4.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC