NBPNP – CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN NEW BRUNSWICK


A/ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN NEW BRUNSWICK

Chương trình dạng này nhằm vào doanh nhân có đủ điều kiện, những người mà sẽ sở hữu và quản lý doanh nghiệp một cách tích cực, việc này có thể đóng góp vào nền kinh tế của New Brunswick.

 

1. Lợi ích chương trình

– Là một trong những chương trình không đòi hỏi quá cao về tài chính

– Môi trường sống tại New Brunswick an toàn, ổn định, chi phí cuộc sống hợp lý.

– Hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada, bao gồm cả chính sách bảo hiểm y tế ưu việt và các chính sách trợ cấp xã hội khác

– Con cái của đương đơn được hưởng trợ cấp và được học miễn phí đến hết lớp 12

– Sau khi nhận được thẻ thường trú có thể chuyển đến sống, làm việc và học tập bất kì nơi nào tại Canada;

– Có quyền nộp đơn trở thành công dân Canada khi đã đủ điều kiện nhập tịch

– Được bảo vệ theo luật pháp Canada, được khấu trừ thuế nuôi con cái dựa trên thu nhập cha mẹ khi khai thuế, song song với việc thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ về thuế Liên Bang, Tỉnh Bang và nơi đang sinh sống.

 

2. Những yêu cầu tối thiểu

Để phù hợp với tư cách là ứng viên diện Kinh doanh, ứng viện phải đạt các tiêu chí sau:

– Trong độ tuổi giữa 22 đến 55.

– Tốt nghiệp tối thiểu trung học phổ thông.

– Có khả năng tiếng Anh – IELTS 5.0.

– Có ý định sống và điều hành kinh doanh tại New Brunswick.

– Là chủ doanh nghiệp 3 năm trong vòng 5 năm gần đây hoặc có kinh nghiệp 5 năm quản lý cấp cao trong 5 năm gần nhất.

– Cung cấp một kế hoạch kinh doanh, được chấp thuận bởi chính quyền New Brunswick.

– Có tài sản ròng tối thiểu 600,000 đô Canada.

– Nộp một khoản tiền đặt cọc trong điều kiện có thể được hoàn lại 100,000 đô Canada.

– Phải thực hiện ít nhất một chuyến khảo sát kinh doanh đến New Brunswick và cho thấy rằng sự am hiểu về môi trường kinh doanh của tỉnh bang.

– Đáp ứng được một buồi phỏng vấn của NBPNP sau chuyến khảo sát.

– Đạt được 65 điểm trên hệ thống chọn lọc.

 

3. Các lĩnh vực ưu tiên:

– Công nghệ thông tin và truyền thông

– Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm

– Trung tâm chăm sóc khách hàng/ Back Office

– Khoa học Sức khoẻ và Cuộc sống

– Những dịch vụ chuyên nghiệp

– Chế biến thức ăn

– Gỗ giá trị

– Không gian vũ trụ và Quốc phòng

– Sản xuất tiên tiến

– Nông nghiệp

 

4. Quy Trình Nộp Đơn

       – Bước 1: Nộp Thư Bày Tỏ Nguyện Vọng Tham Gia Chương Trình (EOI – Express Of Interest)

       – Bước 2: Nhận được Thư Mời Nộp Hồ Sơ từ chính phủ New Brunswick

       – Bước 3: Nộp Hồ Sơ và chờ  Hồ Sơ được xét duyệt bởi chính phủ New Brunswick

       – Bước 4: Nhận Chứng Chỉ Đề Cử Tỉnh bang

       – Bước 5: Nộp Hồ Sơ Di Trú tại Sở Di Trú Canada

       – Bước 6: Nhận thẻ thường trú vĩnh viễn

       – Bước 7: Đến Canada và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.

 

B/ Hệ thống tính điểm của chương trình

1. Yếu tố về độ tuổi

Dựa vào yếu tố độ tuổi, ứng viên có thể được số điểm tối đa 10 điểm. Để phù hợp với chương trình, ứng viên phải nằm trong độ tuổi từ 22 đến 55. Tuổi của ứng viên sẽ được đánh giá vào ngày hồ sơ được chuẩn bị hoàn chỉnh và gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ chính phủ nhằm trả lời thư mời nộp hồ sơ từ chương trình (Invitation to Apply – ITA). Độ tuổi không được tính vào ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được EOI của ứng viên.

 Độ tuổi  Điểm tối đa
   21 hoặc thấp hơn 0
 22-34

5

35-50 10
 51-55 5

 

2. Yếu tố về khả năng ngoại ngữ

Dựa vào khả năng ngoại ngữ, ứng viên có thể nhận được số điểm tối đa là 25 điểm. Ứng viên phải đạt được trình độ tối thiểu CLB 5 về tiếng Anh hoặc NCLC 5 trong tiếng Pháp cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong Ngoại ngữ chính thức nhất và Ngoại ngữ chính thứ hai.
CLB – Canadian Language Benchmark là tiêu chuẩn đánh giá khả năng Anh ngữ của riêng Canada
NCLC – Niveaux de compétence linguistique canadiens là tiêu chuẩn đánh giá khả năng Pháp ngữ của riêng Canada

Ứng viên phải cung cấp kết quả kiểm tra ngoại ngữ từ những tổ chức thứ ba được chỉ định bên dưới:

– The International English Language Testing System General: IELTS

– The Canadian English Language Proficiency Index Program General: CELPIP

– Test d'Evaluation de Francais: TEF

 

Ngoại ngữ

  CLB  

    Đọc    

    Viết    

    Nghe    

    Nói    

Điểm

tối đa

 

 • Ngoại ngữ chính thứ thứ nhất

     CLB 7+    

5

5

5

5

       20      

CLB 6

4

4

4

4

CLB 5

3

3

3

3

 • Ngoại ngữ chính thức thứ hai

CLB 5+

5

5

 

3. Yếu tố về học vấn

Ứng viên bắt buộc phải có trình độ học vấn tối thiểu đại học (chương trình đại học phải kéo dài hơn 2 năm). Ứng viên có thể nhận được số điểm tối đa 25 điểm dựa vào bằng cấp được cấp bởi Canada hoặc bằng cấp nước ngoài được chứng nhận tương đương với bằng cấp được cấp tại Canada.

Học vấn – Canada hoặc tương đương

Điểm số

                   Điểm tối đa

 • Sau Đại học

(Post-graduate)

Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (Master's degree or PhD)

 • Được cấp bởi một trường cao đẳng hoặc đại học sau khi đã hoàn thành bằng cấp Cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ

         25                                      

25

 • Bằng Đại học 

(Post-secondary)

Academic Degree

 • Được cấp bởi một trường cao đẳng hoặc đại học với thời gian học kéo dài ít nhất 3 năm

20

 • Bằng Cao đẳng 

(Post-secondary) Diploma

 • Được cấp bởi một trường cao đẳng đòi hỏi ít nhất 2 năm thời gian học sau khi hoàn tất trung học

15

 

4. Yếu tố về tài sản

Chương trình không tính điểm trong yếu tố này cho dù ứng viên đáp ứng được những yêu cầu về tài sản cá nhân.

Tài sản cá nhân có nghĩa rằng tổng tài sản đã trừ đi tổng nợ. Tài sản này bao gồm tất cả tài sản của đương đơn cũng như là tài sản của người phối ngẫu, các tài sản này phải do đương đơn hoặc người phối ngẫu đứng tên hoặc cả hai người cùng đứng.

Đương đơn phải có tổng số tài sản cá nhân tối thiểu đó là 600,000 Đô la Canada trong đó 300,000 đô la Canada phải là tài sản lưu động. Tài sản cá nhân của đương đơn phải là tài sản hợp pháp và phải được xác minh bởi một bên thứ 3 được chỉ định bởi chính phủ. Đương đơn phải thành thật khai báo toàn bộ tài sản. Tài sản được thừa kế, quyên góp hoặc trao tặng sẽ không được xem là một phần tài sản của đương đơn.

 

5. Yếu tố về kinh nghiệm quản lý và sở hữu kinh doanh

Dựa trên yếu tố kinh nghiệm quản lý và sở hữu kinh doanh, ứng viên có thể nhận được điểm tối đa là 20 điểm. Ứng viên phải là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, công ty không bị sở hữu hoặc điều hành bởi chính phủ, Ứng viên phải: 

– Sở hữu 100 phần trăm doanh nghiệp 3 năm trong vòng 5 năm trở lại hoặc

– Là quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp với kinh nghiệm 5 năm trong vòng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ

– Chịu trách nhiệm giám sát ít nhất 2 nhân viên

Kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp

Số năm kinh nghiệm

 Điểm 

 • Sở hữu 100% doanh nghiệp, trực tiếp điều hành doanh nghiệp mỗi ngày với cương vị là người ra quyết định và chịu trách nhiệm giám sát ít nhất 2 nhân viên

10 năm kinh nghiệm gần nhất

20

6 đến 9 năm trong vòng 10 năm gần nhất

18

3 năm trong vòng 5 năm gần nhất

15 

Kinh nghiệm quản lý cấp cao

Số năm kinh nghiệm

Điểm

 • Quản lý cấp cao, trực tiếp tham gia vào điều hành doanh nghiệp mỗi ngày với cương vị là người ra quyết định và chịu trách nhiệm giám sát ít nhất 2 nhân viên

10 năm kinh nghiệm gần nhất

12

6 đến 9 năm trong vòng 10 năm gần nhất

10

5 năm trong vòng 5 năm gần nhất

5

 

6. Yếu tố về Kế hoạch Kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của đương đơn phát thảo ra những mục tiêu doanh nghiệp hướng đến và những bước chi tiết để đạt được những mục tiêu đó. Với cương vị là một người sở hữu và điều hành doanh nghiệp, đương đơn nên chủ động tham gia vào kế hoạch phát triển. Trong khi không có hình phạt nào dành cho việc đương đơn thuê một bên thứ ba giúp họ phát triểu kế hoạch, tuy nhiên, đương đơn được mong đợi rằng sẽ hiểu tường tận về kề hoạch vì họ có trách nhiệm phải giải thích về nội dung kế hoạch cho bên tiêp nhận hồ sơ. Nếu bên tiếp nhận hồ sơ phát hiện rằng đương đơn không rõ về chi tiết hoạch hoặc không thể bào chữa cho kế hoạch, hồ sơ có thể bị từ chối.

Trong quá trình phát triển kế hoạch, đương đơn phải cho thấy rằng đương đơn đã tiến hành khảo sát rộng rãi và xem xét các yếu tố liên quan đến nền kinh tế, thị trường và văn hóa. Đương đơn cũng phải xem xét đến thế mạnh và điểm yếu của bản thân

Kế hoạch được trình bày trong 2 bước: đầu tiên là trong Business Concept đương đơn nộp cùng với EOI, thứ hai một bản Kế hoạch Kinh doanh chi tiết sẽ được nộp cùng với hồ sơ.

Đương đơn có thể được nhận 15 điểm dựa vào kế hoạch kinh doanh. Đương đơn phải chứng tỏ rằng kế hoạch sẽ làm lợi đến nền kinh tế của New Brunswick và được điều hành bởi một lý do cơ bản đó là sinh ra lợi nhuận từ việc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ.

          Yếu tố kế hoạch kinh doanh 

Điểm

 • Doanh nghiệp mà ứng viên sẽ kinh doanh tại New Brunwick sẽ giống với ngành nghề mà họ đã có kinh nghiệm 10 năm sở hữu hoặc quản lý cấp cao
3
 • Ứng viên sẽ thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp nằm trong những ngành nghề trọng điểm cùa nền kinh tế
3
 • Doanh nghiệp nằm bên ngoài Fredericton, Saint John và Moncton

3

 • Khoản đầu tư vào doanh nghiệp hơn 500,00 Đô la Canada

4

 • Khoản đầu tư vào doanh nghiệp từ 351,000 đến 499,000 Đô la Canada

3

 • Khoản đầu tư vào doanh nghiệp từ 250,000 đến 350,000 Đô la Canada

2

 • Ứng viên đã xác định được đối tượng khách hàng mong muốn cho việc kinh doanh ở New Brunswick

2*

 • Ứng viên hiểu rõ các điều luật quy định 
 • Ứng viên đã tìm ra được nguồn cung ứng phù hợp cho việc kinh doanh
 • Doanh nghiệp sẽ tăng cường thương mại hóa nghiên cứu, phát triển và công nghệ

           2*    

 • Doanh nghiệp sẽ chuyển giao những kiến thức chuyên ngành và chuyên môn cho New Brunswick
 • Doanh nghiệp sẽ thu hút những hình thức kinh doanh mới cho New Brunswick
 • Doanh nghiệp sẽ liên kết New Brunswick đến thị trường quốc tế

(*) Ứng viên phải đáp ứng được ít nhất 2 điều kiện để nhận tổng điểm


7. Yếu tố về khả năng thích ứng của người phối ngẫu

Ứng viên có thể nhận được tối đa 10 điểm nếu người phối ngẫu của họ đã từng học tập hoặc làm việc tại New Brunswick và đáp ứng được yêu cầu về khả năng ngoại ngữ CLB 5 trong tiếng Anh hoặc NCLC 5 trong tiếng Pháp cho cả 4 kỹ năng.

Khả năng thích ứng của người phối ngẫu

Điểm

 • Đã hoàn tất chương trình học toàn thời gian kéo dài ít nhất một năm tại một trường đại học tại New Brunswick với điều kiện khi đó người phối ngẫu đã qua 17 tuổi và có giấy cho phép học tập tại Canada

        5

 • Đã làm công việc toàn thời gian tại New Brunswich ít nhất 6 tháng
 • Có khả năng tiếng Anh tối thiểu CLB 5 hoặc tiếng Pháp tối thiểu NCLC 5 cho 4 kỹ năng

        5

 

Chuyến khảo sát 


Ứng viên được yêu cầu thực hiện một chuyến khảo sát kinh doanh tại New Brunswick, trước khi họ nộp đơn, để trở nên quen hơn với môi trường kinh doanh của tỉnh. Chuyến khảo sát phải kéo dài tối thiểu 5 ngày, không tính những ngày đi du lịch, phỏng vấn và ngày lễ.

Trong suốt chuyến đi, ứng viên được yêu cầu tiến hành tìm hiểu rộng.  Ứng viên được khuyến khích tạo một buổi gặp gỡ với những người kinh doanh và chính quyền tại New Brunswick để giúp cho cuộc khảo sát này.

Sau chuyến khảo sát, ứng viên được yêu cầu tham gia vào một buổi phỏng vấn với viên chức NBPNP để thảo luận về những tìm hiểu của họ qua chuyến đi bao gồm những chủ đề như sự nhìn nhận về những cơ hội kinh doanh, những yêu cầu của lao động, sự cạnh tranh, người cung cấp, xu hướng thị trường, thuế và tài chính…

Chuyến khảo sát và buổi phỏng vấn phải được thực hiện trong vòng một năm kể từ ngày trên thông báo về phỏng vấn của ứng viên.

 

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Skype: trinhthanhhue

Lịch hội thảo

Thứ 3
03/10
Chính phủ Canada tổ chức hội thảo “Lên kế hoạch cho Canada” tại Tp.HCM
5.00pm – 7.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ 4
28/06
Hội Thảo Trực Tuyến: Định Cư Đầu Tư Canada – Tỉnh PEI
08:30pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ bảy
18/3
Chuỗi Hội Thảo Định Cư Canada Tháng 3/2017
2.00pm – 4.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC