PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (PNP) – CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG


Provincial Nominee Program (PNP) – Chương trình Đề cử Tỉnh Bang một trong những chương trình nhanh & quan trọng nhất để định cư tại Canada.

Các Chương trình Đề cử Tỉnh (PNPs) cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ Canada tự đề cử các cá nhân muốn nhập cư vào Canada cũng như có ý định định cư tại một tỉnh cụ thể.

Mỗi tỉnh của Canada (trừ Quebec, nơi có hệ thống lựa chọn khác) và hai vùng lãnh thổ đều có các Chương trình Đề cử Tỉnh với những đặc thù của riêng mình. Các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia vào chương trình sẽ thống nhất các thỏa thuận với Sở Di trú và Nhập tịch Canada (Citizenship and Immigration Canada – CIC), cho phép các tỉnh & vùng lãnh thổ lựa chọn những người nhập cư có thể đáp ứng các yêu cầu mà họ đặt ra.

Chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ lâu nay đã sử dụng các chương trình này để chào đón những người mới một cách hiệu quả và khoa học hơn. Mỗi chương trình đều được gắn chặt với nhu cầu cụ thể của tỉnh/vùng lãnh thổ, từ đó có thể lựa chọn những ứng cử viên có thể ổn định cuộc sống và làm việc tại khu vực, đóng góp hiệu quả cho cộng đồng. Tính đến năm 2015, hầu hết các Chương trình Đề cử Tỉnh đều có ít nhất một dòng người nhập cư đi liền với hệ thống lựa chọn người nhập cư liên bang Express Entry, hay còn gọi là đề cử “cấp cao”.

BAN DO

Các dòng nhập cư PNP đang có ở tỉnh hay các vùng lãnh thổ

Express Entry

 • British Columbia
 • Manitoba
 • Saskatchewan
 • Ontario
 • New Brunswick
 • Nova Scotia
 • Newfoundland
 • Prince Edward Island
 • Yukon
 • Northwest Territories

Lao động Lành nghề (Chuyên nghiệp)

 • Nova Scotia
 • Ontario
 • Alberta
 • British Columbia
 • Prince Edward Island
 • Manitoba
 • New Brunswick
 • Saskatchewan
 • Newfoundland
 • Northwest Territories
 • Yukon

Cử nhân Quốc tế

 • Alberta
 • British Columbia
 • Manitoba
 • Newfoundland
 • Nova Scotia
 • Ontario
 • Saskatchewan

Nhập Cư Làm ăn

 • British Columbia
 • Manitoba
 • New Brunswick
 • Northwest Territories
 • Ontario
 • Prince Edward Island
 • Saskatchewan
 • Yukon

Gia đình

 • Alberta
 • Manitoba
 • Nova Scotia
 • Newfoundland
 • Nova Scotia

Lao động Bán chuyên

 • Alberta
 • British Columbia
 • Saskatchewan
 • Northwest Territories
 • Yukon

Trước khi nộp đơn xin nhập cư vào Canada, ứng viên trước hết phải nhận được một Giấy chứng nhận Đề cử Tỉnh từ một tỉnh/vùng lãnh thổ. Sau khi đã được của một tỉnh/vùng lãnh thổ đề cử, ứng viên phải gửi một đơn riêng biệt đến Sở Di trú và Nhập tịch Canada để xin Thị thực Nhập cư (thường trú) Canada. Thời gian xử lý Chương trình Đề cử Tỉnh thay đổi theo các văn phòng thị thực nhập cư Canada.

Các tỉnh Quebec , nơi tọa lạc của Montreal, không tham gia vào Chương trình đề cử tỉnh. Thay vào đó, Chính phủ của Quebec và Canada đã tham gia vào một loạt các thỏa thuận mà theo đó, Quebec được phép thiết lập tiêu chí của riêng mình dành cho các thành phần nhập cư kinh tế có ý định cư trú tại Quebec.

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ:

Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP)

Chương trình Đề cử Tỉnh British Columbia (BC PNP)

Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba (MPNP)

Chương trình Đề cử Tỉnh New Brunswich (NBPNP)

Chương trình Đề cử Tỉnh Newfoundland và Labrador (NLPNP)

Chương trình Đề cử Nova Scotia (NSNP)

Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP)

Chương trình Đề cử Tỉnh Prince Edward Island (PEI PNP)

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP)

Chương trình Đề cử Vùng lãnh thổ Tây Bắc (NTNP)

Chương trình Đề cử Yukon (YNP)

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Skype: trinhthanhhue

Lịch hội thảo

Thứ 3
03/10
Chính phủ Canada tổ chức hội thảo “Lên kế hoạch cho Canada” tại Tp.HCM
5.00pm – 7.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ 4
28/06
Hội Thảo Trực Tuyến: Định Cư Đầu Tư Canada – Tỉnh PEI
08:30pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ bảy
18/3
Chuỗi Hội Thảo Định Cư Canada Tháng 3/2017
2.00pm – 4.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC