THANG TÍNH ĐIỂM TAY NGHỀ ĐỀ CỬ PRINCE EDWARD ISLAND


Để hội đủ điều kiện để nộp đơn cho Chương trình định cư Canada diện tay nghề đề cử tỉnh Prince Edward Island bạn cần đạt số điểm tối thiểu là 50 điểm

 

1/ Độ tuổi (tối đa 10 điểm): tính tại thời điểm cơ quan di trú tiếp nhận hồ sơ:

Độ tuổi

Điểm

21 – 49

10

50

9

51

8

52

7

53

6

54

5

55

4

56 – 59

0

 

2. Trình độ học vấn (tối đa 25 điểm):

Số năm học

Trình độ

Điểm

12

Hoàn thành chương trình trung học

14

12 – 13

Hoàn thành post-secondary với khóa học có thời gian ít nhất 1 năm

16

14 – 16

Hoàn thành post- secondary với khóa học có thời gian 2 năm hoặc hơn

20

17 – 18

Hoàn thành 2 post-secondary với khóa học thời gian ít nhất 2 năm cho mỗi chương trình

22

18+

Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ

25

 

3/ Kinh nghiệm làm việc (tối đa 21 điểm):

Số năm kinh nghiệm

Điểm

1 – 2 năm

10

2 – 3 năm

15

3 – 4 năm

17

4 – 5 năm

19

5 năm trở lên

21

 

 

4/ Khả năng ngoại ngữ (tối đa 24 điểm):

First Official Language (tối đa 16 điểm)

Khả năng

Điểm

Đương đơn thuộc nước nói tiếng Anh/tiếng Pháp hoặc có chứng chỉ IELTS/TEF đạt 8 hoặc 9 overall

16

Đương đơn đang học tập hoặc làm việc tại môi trường tiếng Anh/tiếng Pháp hoặc IELTS/TEF đạt 7 overall

14

Đương đơn đã hoàn thành 1 hoặc 2 năm học theo chương trình Post secondary giảng dạy bằng tiếng Anh/ tiếng Pháp tại đất nước nói tiếng Anh/tiếng Pháp hoặc IELTS/TEF đạt 6.5 overall

12

IELTS/TEF đạt 6 overall

10

IELTS/TEF đạt 5.5 overall

8

IELTS/TEF đạt 5 overall

6

IELTS/TEF đạt 4 hoặc 4.5 overall

5

 

Second Official Language (tối đa 8 điểm)

Khả năng

Điểm

Đương đơn từ nước nói tiếng Anh/tiếng Pháp và thành thạo tiếng Anh/tiếng Pháp

8

Đương đơn đang làm việc hoặc học tập tại môi trường tiếng Anh/tiếng Pháp và đang như vậy trong 2 năm qua

6

Đương đơn đã hoàn thành 1 hoặc 2 năm chương trình post secondary giảng dạy bằng tiếng Anh/tiếng Pháp tại nước nói tiếng Anh/tiếng Pháp trong 2 năm qua

4

Đương đơn đã có ít nhất 2 năm học post secondary hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm qua bằng tiếng Anh/tiếng Pháp

3

Tiếng Anh/tiếng Pháp là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 được sử dụng trong quá trình đào tạo primary hoặc secondary của hệ thống giáo dục mà đương đơn thường trú

2

 

  1. Khả năng thích nghi (tối đa 15 điểm):

Yếu tố thích nghi

Điểm

Vợ chồng/phối ngẫu đã hoàn thành 1 chương trình post-secondary có thời gian đào tạo ít nhất là 1 năm

 

Vợ chồng/phối ngẫu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 5 năm qua

 

Vợ chồng/người phối ngẫu đạt IELTS/TEF overall 6

 

Con phụ thuộc đạt IELTS/TEF overall 6

 

Đã từng làm việc toàn thời gian ít nhất là 1 năm tại Prince Edward Island

 

Đang nộp đơn tại Canada và có giấy phép làm việc tạm thời hợp lệ

 

Có sẵn lời mời công việc tại Prince Edward Island

 

Có chứng nhận công nhận của Canada/Prince Edward Island

 

Có người thân trực thuộc trong gia đình tại Prince Edward Island

 

Có người thân họ hàng gần tại Prince Edward Island

 

 

Nguồn: Sở di trú Prince Edward Island

 

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Skype: trinhthanhhue

Lịch hội thảo

Thứ 3
03/10
Chính phủ Canada tổ chức hội thảo “Lên kế hoạch cho Canada” tại Tp.HCM
5.00pm – 7.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ 4
28/06
Hội Thảo Trực Tuyến: Định Cư Đầu Tư Canada – Tỉnh PEI
08:30pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ bảy
18/3
Chuỗi Hội Thảo Định Cư Canada Tháng 3/2017
2.00pm – 4.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC