TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐỊNH CƯ ONTARIO CHO CHƯƠNG TRÌNH OINP


Ngày 30 tháng 6 năm 2017 – Văn phòng nhập cư Ontario đã ban hành ra hơn một nửa số hạn ngạch đề cử của tỉnh cho năm 2017, số liệu mới được văn phòng Chương trình Chỉ Định Người nhập cư Ontario (OINP) công bố. Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2017, Ontario đã đề cử 3.103 ứng viên nộp đơn xin nhập cư Canada với mức hạn ngạch hàng năm là 6.000.Những con số này là một phần của sáng kiến nhập cư Ontario mới để đăng báo cáo đề cử hàng tháng và cũng cập nhật thời gian xử lý cho các luồng khác nhau của chương trình

 

* Thống kê Đề cử OINP: Ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

Đề cử phát hành

Đề cử còn lại (trong số 6.000)

3.103

2.897

 

Thời gian xử lý cho thấy những người nộp đơn theo dòng Thạc Sĩ Quốc Tế và Tiến Sĩ Quốc tế sẽ được xử lý hồ sơ trong thời gian  ngắn nhất, khoảng từ 30 đến 60 ngày. Các đơn đã nộp trong thời gian từ giữa đến tháng 5 hiện đang được xử lý.

Cả hai diện để cử đã mở và đóng cửa hai lần cho đến năm 2017. Các đơn xin đề cử đã được tạm dừng gần đây nhất vào ngày 1 tháng 5 (Masters) và ngày 24 tháng 5 (PhD).

Đối với các luồng kinh tế khác, bao gồm Người làm việc có kỹ năng tiếng nói nhanh và ưu tiên về nguồn lực con người, cùng với tên mới tuyển dụng, ứng viên có thể đợi từ 60 đến 90 ngày để được giải quyết đơn.

 

* OINP: Thời gian xử lý tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

Luồng OINP

OINP đang xử lý đơn nộp và thanh toán giữa các ngày sau

Thời gian xử lý ước tính

Express Entry – ứng viên có khả năng nói tiếng Pháp

Ngày 2 tháng 2 năm 2017 và ngày 19 tháng 6 năm 2017

60 đến 90 ngày

Express Entry-Human Capital Priorities

Ngày 1 tháng 3 năm 2017 và ngày 19 tháng 6 năm 2017

60 đến 90 ngày

Express Entry – Skilled Trades

Ngày 8 tháng 6 năm 2017 và ngày 19 tháng 6 năm 2017

Để được đăng tại cập nhật tiếp theo

International Masters Graduate

Ngày 1 tháng 5 năm 2017 và ngày 15 tháng 5 năm 2017

30 đến 60 ngày

International PhD Graduate

Ngày 3 tháng 5 năm 2017 và ngày 19 tháng 5 năm 2017

30 đến 60 ngày

Employer Job Offer – Foreign Worker and International Student

Ngày 13 tháng 2 năm 2017 và ngày 16 tháng 6 năm 2017

60 đến 90 ngày

Entrepreneur

Các ứng dụng được đánh giá theo từng trường hợp

Phụ thuộc vào sự phức tạp của ứng dụng

Corporate

Các ứng dụng được đánh giá theo từng trường hợp

Phụ thuộc vào sự phức tạp của ứng dụng

 

 

Đối với hai diện doanh nhân là doanh nghiệp và doanh nghiệp của Ontario, thời gian xử lý phụ thuộc vào sự phức tạp của hồ sơ. Thường thì các diện này có thể liên quan đến các kế hoạch kinh doanh chi tiết nên cần thời gian để đánh giá.

Các OINP đang trong thời gian bận rộn nhất của những chương trình của tỉnh vào năm 2017, mở và đóng cửa các diện khác nhau nhiều lần.

 

* Trạng thái của các diện OINP

 

Dòng nhập cư

Trạng thái

Human Capital Priorities (Express Entry)

Mở

French-Speaking Skilled Worker (Express Entry)

Mở

Skilled Trades (Express Entry)

Mở

Employer Job Offer

Bị tạm dừng (ngày 10 tháng 6 năm 2017)

International Student (Masters Graduate)

Tạm dừng (ngày 1 tháng 5 năm 2017)

International Student (PhD Graduate)

Tạm dừng (ngày 24 tháng 5 năm 2017)

Investor Immigration (Corporate)

Mở

Investor Immigration (Entrepreneur)

Mở

 

Nguồn: ontarioimmigration.ca

 

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Skype: trinhthanhhue

Lịch hội thảo

Thứ 3
03/10
Chính phủ Canada tổ chức hội thảo “Lên kế hoạch cho Canada” tại Tp.HCM
5.00pm – 7.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ 4
28/06
Hội Thảo Trực Tuyến: Định Cư Đầu Tư Canada – Tỉnh PEI
08:30pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ bảy
18/3
Chuỗi Hội Thảo Định Cư Canada Tháng 3/2017
2.00pm – 4.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC