VĂN PHÒNG NHẬP CƯ ALBERTA CÔNG BỐ DÒNG NHẬP CƯ MỚI – OPPORTUNITY STREAM


Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở tỉnh Alberta của Canada đã công bố một dòng di dân mới, gọi là Opportunity stream, bắt đầu nhận đơn từ ngày 2 tháng 1 năm 2018 theo Chương trình Chỉ định Nhập cư của Alberta (AINP).

 

Opportunity Stream sẽ cung cấp con đường để trở thành thường trú nhân của người lao động Canada làm việc tại Alberta. Giống như tất cả các dòng AINP khác, đây là chương trình Đề cử cấp Tỉnh (PNP), theo đó các ứng dụng được xử lý hoàn toàn bên ngoài hệ thống lựa chọn Express Entry của liên bang. Các ứng viên thành công của AINP được đề cử ở cấp tỉnh, sau đó có thể được sử dụng để đăng ký xin thường trú.

Dòng này sẽ thay thế hai dòng AINP đang tồn tại: Employer Driven và Strategic Recruitment. Cho đến khi dòng Opportunity có hiệu lực, ứng dụng trong các dòng hiện tại sẽ tiếp tục được chấp nhận và quá trình xử lý các ứng dụng đó có thể tiếp tục sau tháng 1 năm 2018 mặc dù các ứng dụng mới sẽ không được chấp nhận.

Người nộp đơn cho dòng Opportunity yêu cầu có lời mời làm việc từ một chủ lao động ở Alberta. Việc cung cấp việc làm không nhất thiết cần phải có trong nghề nghiệp tay nghề, vì hầu hết các nghề thuộc Danh sách phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) là 0, A, B, C và D đều đủ điều kiện.

Người nộp đơn phải có tư cách lưu trú tạm thời hợp lệ tại thời điểm nộp đơn và không được sống hoặc làm việc tại một tỉnh hoặc lãnh thổ khác ngoài Alberta. Các ứng viên không làm việc trong ngành được hỗ trợ bởi một Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) phải được miễn đối với người lao động được bảo hiểm theo các hiệp định thương mại quốc tế, người lao động chuyển giao trong một công ty, hoặc những người tham gia vào Chương trình International Experience Canada (IEC), được xác định bởi Bộ tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC).

Các ứng viên cũng phải chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở mức tiêu chuẩn CLB 4 của Canada hoặc cao hơn, được chứng minh bằng một bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận bởi chính phủ Alberta. Đây là yêu cầu thấp hơn nhiều so với nhiều chương trình nhập cư kinh tế khác ở Canada, bao gồm cả diện tay nghề liên bang (FSWC). Tính đến ngày 2 tháng 1 năm 2019, điểm kiểm tra yêu cầu cho kỹ năng tiếng Anh và tiếng Anh sẽ được tăng lên tối thiểu là CLB 5 trong mỗi kỹ năng ngôn ngữ.

Một ngưỡng khả năng ngôn ngữ cao hơn CLB 7 trở lên đã được thiết lập cho phụ tá y tá, người quản lý và nhân viên phục vụ bệnh nhân (NOC 3413).

Giống như FSWC, người nộp đơn phải hoàn thành bậc trung học hoặc trình độ học vấn cao hơn. Những người nộp đơn không học ở Canada cần phải có Chứng chỉ Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) từ một cơ quan được công nhận. Trong những trường hợp nhất định, những người nộp đơn có kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện trong thương mại bắt buộc hoặc không bắt buộc và cũng có Chứng chỉ Alberta hợp lệ hoặc giấy chứng nhận thương mại có thể không phải lấy ECA, ngay cả khi họ không học ở Canada.

Các ứng viên phải có ít nhất 12 tháng làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của họ ở Alberta trong 18 tháng qua, hoặc tối thiểu 24 tháng làm việc toàn thời gian trong nghề hiện tại của họ ở Canada và / hoặc ở nước ngoài trong 30 tháng qua (kinh nghiệm làm việc này có thể là một sự kết hợp của những kinh nghiệm có được ở Alberta, ở một tỉnh hoặc lãnh thổ khác của Canada và / hoặc ở nước ngoài).

Cuối cùng, người nộp đơn phải đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu, tùy thuộc vào quy mô gia đình họ.

Số lượng thành viên trong gia đình (bao gồm đương đơn) Tổng thu nhập hàng năm (CAD)

1   $24,952

2   $35,287

3   $43,218

4   $49,904

5   $55,794

6   $61,120

7   $66,017

8   $70,575

9   $74,856

10   $78,905

 

Các nghề nghiệp không đủ điều kiện

Những cá nhân làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào sau đây sẽ không đủ điều kiện đăng ký theo luồng Opportunity của AINP.

 

Occupation NOC
Legislators 0011
School Principals and Administrators of Elementary and Secondary Education 0422
Managers in Social, Community and Correctional Services 0423
Fire Chiefs and Senior Firefighting Officers 0432
Escort Agency Managers, Massage Parlour Managers 0651
Secondary School Teachers 4031
Elementary School and Kindergarten Teachers 4032
Professional Occupations in Religion 4154
Authors and Writers 5121
Musicians and Singers 5133
Actors and Comedians 5135
Painters, Sculptors and Other Visual Artists 5136
Court Officers and Justices of the Peace 1227
Dental Laboratory Bench Workers 3223
Early Childhood Educators and Assistants* 4214
Other Instructors 4216
Other Religious Occupations 4217
Other Performers, n.e.c. 5232
Artisans and Craftspersons 5244
Athletes 5251
Real Estate Agents and Salespersons 6232
Home Child Care Providers 4411
Home Support Workers, Housekeepers and Related Occupations 4412
Elementary and Secondary School Teacher Assistants 4413
Casino Occupations 6533
Other Personal Service Occupations 6564
Taxi and Limousine Drivers and Chauffeurs 7513
Trappers and Hunters 8442
Other Sales Related Occupations 6623
Operators and Attendants in Amusement, Recreation and Sport 6722
Other Service Support Occupations, n.e.c. 6742
Harvesting Labourers 8611
Landscaping and Grounds Maintenance Labourers 8612
Aquaculture and Marine Harvest Labourers 8613
Mine Labourers 8614

 

Nguồn: cicnews.com

 

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Skype: trinhthanhhue

Lịch hội thảo

Thứ 3
03/10
Chính phủ Canada tổ chức hội thảo “Lên kế hoạch cho Canada” tại Tp.HCM
5.00pm – 7.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ 4
28/06
Hội Thảo Trực Tuyến: Định Cư Đầu Tư Canada – Tỉnh PEI
08:30pm
Công ty Tư vấn định cư ILC

Thứ bảy
18/3
Chuỗi Hội Thảo Định Cư Canada Tháng 3/2017
2.00pm – 4.00pm
Công ty Tư vấn định cư ILC